Nationell kraftsamling
– hur vi vill arbeta i branschen

Nätverkets fokusområden

PEAB

Plattform för samarbete

Ökad samverkan mellan forskning och industri

NCC

Mötesplats för kunskapsutbyte

Omväldsbevakning och nyheter

Skanska

Marknadsutveckling

 
Skapa förutsättningar för nya projekt och affärer

JM

Koordinering av tesbäddar

Sammanföra och koordinera framtida testbäddar