Partners

Styrgrupp / Referensgrupp / Projektgrupp / Grundare

Partners

PEAB
NCC
Skanska
JM
KTH
Lund Tekniska Högskola
Luleå Tekniska Universitet
Mälardalens Högskola
Betongindustri
Cementa
ConcretePrint

Styrgrupp

Ronny Andersson
Adjungerad Professor, Lunds Tekniska Högskola 

Mats Emborg
Professor, Luleå Tekniska Universitet 

Jan Hillgård
VD på Eneby Bygg i Järna AB

Nils Rydén
Peab 

Allan Rasmussen
JM

Christina Claesson Jonsson
NCC

Lars Redtzer
Byggföretagen 

Johan Silfwerbrand
Professor Betongbyggnad, KTH 

Joakim Jeppsson
Skanska 

Thomas Nolte
Mälardalens Högskola 

Pontus Gruhs
Trafikverket

Referensgrupp

Lars Albinsson
Bygg 4.0 

Tommy Ellison
Besab 

Robert Larsson
Cementa 

Hans Alenius
DigitalRoute

Mats Strömsten
LKAB (tillfrågad men inte bekräftad) 

Ola Svanström
ABB Robotics

Projektgrupp

Fredrik Johansson
Projektledare

Lektor Avd. Jord och Bergmekanik
Centrum för Byggeffektivitet, KTH 

Kent Eriksson
Bitr projektledare

Professor Avd. Fastighetsföretag. och Finans. System,
Centrum för Byggeffektivitet, KTH 

Anna Gustafson
Expert gruvautomation
Biträdande Professor Avd. Gruv- och Berganläggningsteknik, LTU 

Susanna Kronsell
Koordinator Nationellt Nätverk

Centrum för Byggeffektivitet, KTH

Madeleine Hoeft
Forskare

Centrum för Byggeffektivitet, KTH

Tobias v. Haslingen
Expert automatisering

ConcretePrint 

Grundare

Nationellt nätverk för Byggautomation grundades 19 december 2019 vid ett möte på KTH och på telefon av följande 

Kent Eriksson,
Professor Avd. Fastighetsföretag. och Finans. System och ansvarig för Centrum för Byggeffektivitet, KTH 

Johan Silfwerbrand,
Professor Betongbyggnad, KTH 

Mats Emborg,
Professor, Luleå Tekniska Universitet 

Ronny Andersson,
Adjungerad Professor, Lunds Tekniska Högskola 

Robert Larsson,
Cementa
 

Fredrik Johansson,
Lektor Avd. Jord och Bergmekanik och Centrum för Byggeffektivitet, KTH 

Lars Redtzer,
Byggföretagen 

Jan Hillgård,
VD på Eneby Bygg i Järna AB

Hans Alenius,
DigitalRoute

Tobias v. Haslingen,
ConcretePrint