Utlysning 8: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

I utlysning åtta utlyste Smart Built Environment medel för projekt inom alla programmets fyra temaområden. Projekten som beviljats ska bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

 

Läs mer