Byggautomation

”Connecting the dots for the future …”

I Sverige finns det ett antal öar som arbetar med digitalisering, automatisering robotisering och AI inom framtidens byggande. Genom att koppla ihop öar, skapa en gemensam problembild, bjuda in industrin till att medverka och skapa en gemensam förståelse och diskutera kan kunskapen inom området öka.

Vi driver automatiseringen inom samhällsbyggnad framåt genom våra medlemmar! 

Samhällsbyggnadsbranschen genomgår stora förändringar i takt med en ökande urbanisering, digitalisering och klimatomställning.  Samtidigt står branschen inför en rad utmaningar kopplat till låg produktivtet, effektivitet, kompetensförsörjning och innovationskraft. Behovet av investeringar i inom samhällsbyggnad är stora och vi ser dessa i en rad stora infrastrukturprojekt såsom Ostlänken, Förbifart Stockholm och Västlänken. Upphandlingen av enbart infrastruktur uppgår till 40 miljarder kronor per år i Sverige.

För att få en ökad kostnadseffektivitet, ett hållbart och klimatneutralt  byggande samt en ökad säkerhet och tillgänlighet inom samhällsbyggnad behöver graden av automatisering, digitalisering och innovation öka. Det finns exempel på stora satsningar på automatisering inom gruvindustrin. Internationellt finns också flera exempel på större forsknings- och innovationscentra med fokus på ökad automatisering och robotisering. 

Nationellt nätverk för byggautomation verkar för ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom branschen och  bidrar till att skapa förutsättningar för testbäddar och marknadsutveckling där nya idéer, produkter och projekt kan utvecklas och testas. 

Vi som driver nätverket

Fredrik Johansson

PROJEKTLEDARE

Lektor Avd. Jord och Bergmekanik
Centrum för Byggeffektivisering
KTH

Kent Eriksson

BITR PROJEKTLEDARE

Professor Avd. Fastighetsföretag. och Finans. System
Föreståndare för Centrum för Byggeffektivitet
KTH

ANNA GUSTAFSSON

EXPERT GRUVAUTOMATION

Bitr Professor Avd. Gruv- och Berganläggningsteknik,
LTU

Tobias v. Haslingen

EXPERT AUTOMATISERING

CEO ConcretePrint

Susanna Kronsell

KOORDINATOR NATIONELLT NÄTVERK

Forskare på Centrum för Byggeffektivitet
KTH

MADELEINE HOEFT

FORSKARE, FÖRSTUDIE

Forskare på Centrum för Byggeffektivitet
KTH